Metody

ZAJĘCIA W AKADEMII PRZEDSZKOLAKA PROWADZONE SĄ WIELOMA CIEKAWYMI METODAMI I FORMAMI PRACY:

 • Pedagogika Zabawy.
 • Aktywne słuchanie muzyki met. Batii Strauss.
 • Efekt Mozarta.
 • Warsztaty teatralne.
 • Zajęcia twórcze z wykorzystaniem różnych technik plastycznych.
 • Zajęcia ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
 • Dziecięca Matematyka wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej i E.Zielińskiej.
 • Metoda Dobrego Startu.
 • Przedszkolak Krok Drugi.
 • Edukacja Przez Ruch D.Dziamskiej.
 • Gry i zabawy logopedyczne.
 • Muzykoterapia.