AKADEMIA ZWIERZAKÓW

Świat zwierząt – piękny, fascynujący i tajemniczy. Dostarcza pozytywnych emocji, cieszy i wzrusza, wzbudza zainteresowanie, podziw oraz szacunek.
Wiek przedszkolny charakteryzuje ogromna plastyczność, chłonność poznawcza, duża zdolność przyswajania nowych wiadomości i umiejętności. Dlatego też już od najmłodszych lat należy kształtować prawidłowy stosunek dzieci do otaczającego świata, w tym do świata zwierząt.
Tak powstał projekt  „ Akademia zwierzaków”, który miał na celu zapoznanie przedszkolaków z różnorodnością życia na Ziemi, ze zwierzętami żyjącymi w różnych klimatach. Zaprezentowanie przedszkolakom mało znanych zwierząt egzotycznych, a także naukę prawidłowego przyporządkowywania ich do grupy (ssak, gad, ptak, ryba itd.). Dodatkowo realizując projekt, omówiliśmy treści podstawy programowej dotyczącą obszaru: Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
Podczas zajęć dzieci poznały różne gatunki zwierząt między innymi: rekiny, żyrafy, słonie, żółwie, krokodyle, lwy , węże. Zapoznały  się ze środowiskiem w jakich żyją wymienione zwierzęta. Omówiły cechy charakterystyczne ich wyglądu, sposób odżywiania oraz przyporządkowywały je do odpowiedniego gatunku.
Podczas całego projektu przedszkolaki tworzyły album ze zwierzętami, do którego wklejały sylwetki poznanych zwierząt oraz ciekawostki dotyczące ich życia.
W przedszkolu odbywały się również warsztaty zoologiczne, podczas których dzieci mogły poszerzyć zakres informacja na temat papugi czy jeża pigmejskiego.

Podsumowaniem projektu była wycieczka do warszawskiego zoo, podczas której przedszkolaki oprowadzały swoich kolegów z młodszych grup oraz dzieliły się z nimi wiedzą na temat wybranych gatunków zwierząt.
Dzięki udziałowi w projekcie przedszkolaki poszerzyły swoją wiedzę na temat świata zwierząt oraz dowiedziały się w jaki sposób należy dbać oraz chronić otaczającą nas przyrodę.