GOTUJ Z NAMI PRZEDSZKOLAKAMI

AP_Plakat_A3_Gotuj-z-nami-Przedszkolakami_8

Projekt „Gotuj z nami przedszkolakami” ma na celu promowanie zdrowego stylu życia, spędzania czasu w kuchni z dziećmi oraz wspólnego celebrowania posiłków,
Dzieciństwo to okres życia człowieka, w którym kształtują się postawy określające obecne i późniejsze zachowania – również dotyczące zdrowia. Przedszkole ma ogromny wpływ na kształtowanie się tych postaw, dlatego bardzo ważna jest edukacja zdrowotna, nawet jeśli jest to w formie zabawy w Małych Kucharzy. Poprzez wcielanie się w tę rolę dziecko uświadamia sobie jak trudny, ale zarazem przyjemny jest zawód kucharza.
Dzięki wielozmysłowemu poznawaniu każdego z używanych składników, przedszkolak zdobywa  informacje o ich smaku, temperaturze, zapachu, kolorze,  fakturze, strukturze, ciężarze, ilości.
Wśród celów wychowania przedszkolnego ważne miejsce zajmuje troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną. Dlatego też edukacja dzieci w zakresie zdrowego trybu życia powinna rozpocząć się już w przedszkolu.
Samodzielne przygotowywanie przez dzieci posiłków dostarcza im ogromnej radości, stanowi jednocześnie doskonałą okazję zgłębiania wiedzy o tajnikach kuchni z różnych stron świata. Przygotowane rekwizyty:  fartuszki, czapki kucharskie oraz przybory kuchenne, czynią nasz projekt niezwykle atrakcyjnym dla każdego przedszkolaka.